జిల్లాలో నిర్వాహణ వ్యవస్థ

ల్లా స్థాయి లో సర్వ శిక్షాభియాన్ కార్యక్రమాలు జిల్లా ప్రాజెక్టు కార్యాలయం ద్వారా నిర్వహించబడతాయి. జిల్లా ప్రాజెక్టు కార్యాలయంలో పనిచేసే సిబ్బంది.

 
 క్రమ సంఖ్య  అధికారి       ప్రస్తుతం          ఫోను నెంబరు
 1  ప్రాజెక్టు అధికారి శ్రీ వెన్నపు చక్రధర రావు       9849909127
   ప్రణాళికా సమన్వయా ధికారి    శ్రీ సలాది సుధాకర్          9866531322
 2  అకడమిక్ మానిటరింగ్ అధికారి. శ్రీ  ఎన్. ఏసు  దాస్   9000201527
 3       ప్రత్యామ్నాయ పాఠశాలల కోఆర్దినటర్   పోస్ట్    ఖాళీ   9000201527
 4  కమ్యూనిటీ మొబలైజింగ్ అధికారి  శ్రీ    టి. జోసఫ్  9000104827
 5  బాలికల అభివృద్ది అధికారిణి   పోస్ట్ ఖాళీ   9000204927
 6  అసిస్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అధికారి    7702695222
 7  అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ అధికారి  ఎస్. శ్రీనివాస్  9849909660
 8  కమ్ప్యూటర్ ఆపరేటరులు -3    
 9  అకౌంట్స్ సిబ్బంది.    
   ఎ) ఫైనాన్స్ మరియు అకౌంట్స్ అధికారి ఖాళీ  
   బి) అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ అధికారి  శ్రీ    ఎన్. ఎస్    ప్రకాశరావు  9959152198
   సి) సీనియర్ అకౌంటెంట్   శ్రీ  రామకృష్ణ  
   డి)జూనియర్ అకౌంటెంట్  శ్రీ    ఎ. కిరణ్   
 10  పరిపాలనా విభాగ సిబ్బంది        
   ఎ) సూపరింటెండెంట్  శ్రీ. టి హైమవతి        
   బి)సీనియర్ అసిస్టెంట్-ఎ  శ్రీ    ఎంవివి    రమణ   
   సి)సీనియర్ అసిస్టెంట్ - బి   శ్రీమతి. ఎ. సి.హెచ్. ఆర్. ఎం. ఎల్ కుమారి   
   డి) సీనియర్ అసిస్టెంట్- సి  శ్రీ  ఖాళీ   
   ఇ)  సీనియర్ అసిస్టెంట్ -డి  శ్రీ   జి కామేశ్వరి   
   ఎఫ్ ) మెసంజెర్స్ (కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి)    
 11  ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది.    
    ఎగ్జిక్యూటివ్  ఇంజనీరు  ఖాళీ   
  ఎ) డిప్యూటి ఎగ్జిక్యూటివ్  ఇంజనీరు -1 (కాకినాడ)  శ్రె    ఐ. బి. వెంకటరావు  
   బి)  డిప్యూటి ఎగ్జిక్యూటివ్  ఇంజనీరు -2( రాజమండ్రి) శ్రీ     అచ్యుత రామారెడ్ది   
   సి)  డిప్యూటి ఎగ్జిక్యూటివ్  ఇంజనీరు -3 (ప్రత్తి పాడు)  శ్రీ  టి  సురేష్ కుమార్  
   డి)  డిప్యూటి ఎగ్జిక్యూటివ్  ఇంజనీరు -4 (అమలాపురం)  శ్రీ  పి.ఆనంద మోహన్  
   ఇ) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ - అమలాపురం  శ్రీ    పి. సుబ్రహ్మణ్యం  
   ఎఫ) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్  శ్రీ    జివిఎస్ఎన్ మూర్థి  
   జి) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్   కె. వెంకటరాజు  
   హెచ్ ) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్  వి సుబ్బరాజు  
   ఐ) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్  కె.శ్రీనివాసరావు  
   జె) అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్  ఎస్    రామమోహన్  
   కె)  అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్  డి    సూర్య    కుమార్  
   ఎల్ )  టి.డబ్లు . ఐ  ( అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టు లో)  శ్రీమతి    బి    శాంత    కుమారి  
   ఎమ)  టి.డబ్లు . ఐ  ( అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టు లో)  ఎస్    ఎస్    ఎమ్     లక్ష్మీ రావు  
   ఎన్ )  టి.డబ్లు . ఐ  ( అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టు లో)  వి నాగ మోహనరావు  
   ఒ)  టి.డబ్లు . ఐ  ( అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టు లో)  జి నాగేంద్ర కుమార్  
   పి) డ్రాప్ట్స్ మెన్  ఖాళీ